Solidariteitskoor Kontrarie Herent

Ogenblik - Welzijnszorg


Strijdkoor Kontrarie
Ogenblik
za 29 november 2014, 20u00

De opbrengst van de avond gaat naar Welzijnszorg. Zij werken rondkansarmoede op alle vlakken. In de campagne van 2014 vraagt welzijszorg sociale bescherming voor mensen met een verhoogd armoederisico. Sociale bescherming moet ervoor zorgen dat er geen mensen uit de boot vallen. Structureel bestrijden van armoede en vechten voor sociale grondrechtenů daar staat Welzijnszorg voor.

Een organisatie van
Welzijnszorg, Marant, ACW, GC De Wildeman.

Tickets

Last update: 09/10/2014 10:24
Generated in: 0.242 msec