Solidariteitskoor Kontrarie Herent

Onthaalinformatie

 1. Je wordt lid van Kontrarie zodra je je lidgeld betaalt en een liederenkaft aankoopt bij de penningmeester (eventueel na een paar ‘probeerrepetities’). Leden hebben toegang tot het ledengedeelte waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord vereist zijn. Deze worden je meegedeeld als je effectief lid wordt.
 2. We repeteren elke maandagavond in De Wildeman Lokaal C3, Wilselsesteenweg 28, 3020 Herent.
  Tijdens de zomervakantie (juli – augustus) zijn er vaak aangepaste repetities of andere vervangactiviteiten (wandeling, fietstocht, …).
  De repetities beginnen om 20u00 stipt met inzingen en stemoefeningen, waarna de liederen ingeoefend worden, soms gedeeltelijk in aparte stemgroepen.
  Om 22u stoppen we met zingen. Dan is er nog een kort ‘woordje’ met een aantal mededelingen door iemand van de stuurgroep; aanvragen voor optredens of andere zaken waarbij de mening van de koorleden belangrijk is, worden ook dan voorgelegd aan het koor.
  Na de repetitie blijven heel wat mensen nog wat ‘hangen’ voor een babbel en een drankje.
  Als je verhinderd bent voor een repetitie (en zeker als dit voor een wat langere periode is), verwittig je best de verantwoordelijke daarvoor binnen de stuurgroep; zo weten we dat we ons geen zorgen moeten maken.
  Welke liederen op een bepaalde repetitie aan bod zullen komen, wordt de zondag voordien door de dirigent op de ledenagenda van de website gezet. Zo hoef je niet telkens de hele kaft mee te brengen.
  Naast die quasi-wekelijkse repetities is er elk jaar ook een zangdag (soms 2), meestal op een zondag. Deze kan aangewend worden voor een grondige voorbereiding van een groot concert, maar soms ook voor andere extra’s.
 3. Alle relevante informatie voor de koorleden is gebundeld op de website in het ledengedeelte. De ‘Agenda’ vermeldt alle geplande activiteiten van het koor, en op het ‘Forum’ verschijnen andere mededelingen, interessante evenementen of aankondigingen. Ook de ledenlijst, verslagen en andere Documenten zijn op de website terug te vinden. Een heel nuttig tabblad is ‘Partituren’: daar vind je de partituur van al onze liederen en verschillende formats om ze te beluisteren en in te oefenen.
 4. Solidariteitskoor Kontrarie doet zowel avondvullende als kleinere optredens. Om de 5 jaar organiseren we zelf een groot concert met een nieuw repertoire en met bewegingsregie, een concert dat nadien nog elders op aanvraag kan herhaald worden. In de aanloop naar zo’n concert wordt een aanwezigheid van minstens 2 op 3 repetities verwacht.
  Kontrarie probeert zoveel mogelijk alle liederen uit het hoofd te zingen, zodat het engagement, het enthousiasme en de boodschap beter overkomen.
  Bij onze concerten en optredens dragen we onze concertkledij.
  Aanvragen voor optredens worden door de stuurgroep bekeken en dan aan het hele koor voorgelegd.
  Naast deze optredens is er ook ons ‘actiezingen’, waarbij we door onze aanwezigheid en onze liederen een bepaalde maatschappelijk belangrijke actie willen ondersteunen.
 5. De dagelijkse leiding van het koor is in handen van de stuurgroep. Om de 2 jaar zijn er stuurgroepverkiezingen; dan worden 8 leden verkozen. Naast deze 8 verkozenen maken de dirigent, de penningmeester en de P.R.-verantwoordelijke ook deel uit van de stuurgroep. De stuurgroep kiest dan zelf een voorzitter en verdeelt onderling de taken en verantwoordelijkheden.
  De stuurgroep vergadert 1x per maand.
  De agenda voor de vergadering wordt door de voorzitter telkens een paar dagen vooraf op het ledenforum gezet.
 6. Werkgroepen
  • De Artistieke Werkgroep bepaalt het programma met liedkeuze en bindteksten voor de optredens. Zij zorgen ook voor achtergrondduiding en eventueel vertaling van de liederen. De werkgroep werkt ook een procedure uit voor de selectie van nieuwe liederen voor het repertoire. Elk koorlid mag trouwens voorstellen doen voor nieuwe liederen.
   Deze groep bestaat uit vrijwilligers en op de vergaderingen is eveneens iedereen welkom.
  • De werkgroep ‘Ons Gedacht’ is een voor alle leden toegankelijke denktank. Zij zoeken naar inbreng en ‘voeding’ voor het sociaal engagement waar Kontrarie voor staat.
  • Daarnaast zijn er de ‘ad hoc’-werkgroepen, bv. ter voorbereiding van een groot nieuw concert, maar ook van ons jaarlijks weekend, enz… (zie 7)
 7. Bijkomende activiteiten
  We vinden het ook belangrijk met het koor een ‘gemeenschap’ te vormen waar het voor iedereen goed voelt om bij te horen. Daarom organiseren we naast het zingen, repeteren en optreden jaarlijks ook andere activiteiten die de onderlinge contacten en de groepssfeer kunnen bevorderen.
  • Koorweekend: Van vrijdagavond tot zondagnamiddag, meestal in het voorjaar, op wisselende locaties. Met veel tijd voor zingen, maar ook voor andere boeiende, ontspannende, stimulerende, leerrijke, … activiteiten. Ook open voor partner en kinderen. Voorbereid door telkens een nieuwe werkgroep.
   • Uitstap: Meestal met een sociale dimensie, zoals steenbakkerijmuseum, sociaal Brussel, ...
  • En tot slot:
   Kontrarie heeft intussen een uitgebreid repertoire. Repetities kunnen daardoor nogal eens overweldigend overkomen op nieuwe leden. Reeds gekende liederen worden immers niet telkens meer opnieuw van nul aangeleerd. Regelmatige aanwezigheid op de repetities is dus zeker belangrijk. Maar mede door de vele talen van de liederen lijkt het dan nog soms een onoverkomelijke berg. De ervaring wijst uit dat nieuwe leden zichzelf toch een jaar moeten gunnen om het gevoel te hebben echt mee te zijn. Wij allen proberen daar aandacht aan te geven en u daar niet alleen mee te laten…

WELKOM.

Contactadres:


Last update: 12/01/2024 13:51
Generated in: 0.491 msec