logo grosh

GROSH

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent

en verschillende verenigingen van Herent Centrum, Veltem en Winksele

VREDESWAKE

Hoe kunnen wij boodschappers van vrede worden?

donderdag 2 oktober 2008 om 20u

aan Station Veltem

De media bepalen in hoge mate wat de mensen weten over hoe het er in de wereld aan toe gaat. Daardoor kunnen zij de kloof tussen verschillende delen van de wereld vergroten of verkleinen, een conflict helpen luwen, bestendigen of vergroten. Wat gebeurt er als men jongeren koppelt aan probleemgedrag, Indianen aan wezens zonder ziel, moslims aan terreur, Palestijnen aan onbuigzaamheid, Afrikanen aan corruptie, Walen aan onbegrip? En wat kan er gebeuren als zowel de media als wijzelf actief bijdragen tot een berichtgeving en beeldvorming die aanzet tot verzoening, openheid en respect?

Media en vrede is het thema van de Vlaamse Vredesweek van vrijdag 26 september tot en met zondag 5 oktober 2008.

In Herent sluiten wij hierbij aan met een vredeswake, waarin wij ons bezinnen over hoe wij als persoon, als organisatie, als gemeente boodschapper van vrede kunnen worden?

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en verschillende verenigingen van Herent Centrum, Veltem en Winksele nodigen je uit op de vredeswake op donderdag 2 oktober 2008 om 20.00u.  Deze keer niet aan de vredesboom, maar aan de achterkant van het wachthuis aan het station van Veltem, in de buurt van het vredesmonumentje, Stationsstraat.

 

Zang en muziek van de muziekschool De Hommel, Kontrarie en Dauwgard;

een projectie over hoe conflicten in het nieuws komen;

een teken van engagement van scholen, jeugd- en volwassenenverenigingen met vredestekstballonnen;

een antwoord van het gemeentebestuur op de eisen van de Vlaamse Vredesweek.

Wil jij ook een boodschapper van vrede worden?